Sojusz Lewicy Demokratycznej

image_intro_alt

KKW SLD Lewica Razem w powiecie sępoleńskim

Prezentujemy kandydatki i kandydatów startujących w ramach Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem do Rady Powiatu Sępólno Krajeńskie i do Rady Miasta Kamień Krajeński, gdzie wystawiamy kandydata na burmistrza oraz program dla gminy Sępólno Krajeńskie.

Benedykt Kluczka kandydat KKW SLD Lewica Razem do Sejmiku Wojewódzkiego

Miejsce nr 3, Okręg nr 2, Lista nr 5

Po pierwsze dobro człowieka. Przez wiele lat udzielam się w organizacjach samorządowych i Polskim Związku Działkowym. W kampanii samorządowej idziemy jako SLD Lewica Razem. Jednocząc wszystkie siły, którym na sercu leżą takie same idee sprawiedliwości społecznej i wspólnego dobra.

Benedykt Kluczka

 

Tezy Programu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-Lewica Razem będą wytycznymi dla radnych, którzy dzięki Państwa zaufaniu i głosom oddanym

w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. będą pełnili te zaszczytne, odpowiedzialne i zobowiązujące funkcje.

Na naszych listach jest szerokie grono osób różnych zawodów i wielu środowisk społecznych zasługujących na Państwa zaufanie.

PROGRAM WYBORCZY KKW SLD LEWICA RAZEM

DLA GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA LATA 2018 – 2023

Sojusz Lewicy Demokratycznej traktuje wybory samorządowe jako ważny etap w rozwoju lokalnej demokracji i wzmacniania społecznej kontroli Wyborców nad działalnością władz lokalnych. Obecność radnych Lewicy we władzach samorządowych to pewność zgodnego współdziałania, gwarancja stałego i harmonijnego rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie, poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.

Naszymi priorytetami są:

 1. Stwarzanie warunków do rozwoju przedsiębiorstw.
 2. Rozbudowa infrastruktury:
 • budowa i remonty dróg gminnych i chodników,
 • budowa i remont sieci sanitarnej i wodociągowej,
 • wspieranie budownictwa mieszkaniowego,
 • budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego.
 1. Ochrona środowiska:
 • propagowanie i udzielanie wsparcia finansowego przy budowie przydomowych oczyszczalni, montażu ogniw fotowoltaicznych, utylizacji eternitu,
 • wspieranie działań zmierzających do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.
 1. Służba zdrowia:
 • podjęcie działań zmierzających do umożliwienia pacjentom wszystkich podmiotów POZ korzystania z usług Szpitala Powiatowego w Więcborku,
 • zabezpieczenie opieki stomatologicznej i pielęgniarskiej we wszystkich placówkach oświatowych.
 1. Bezpieczeństwo:
 • zainstalowanie sygnalizacji świetlnej w newralgicznych punktach miasta,
 • budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Nowy Rynek i Hallera,
 • instalacja monitoringu wizyjnego i zapewnienie kadry do jego obsługi.
 1. Oświata:
 • zoptymalizowanie sieci szkół na terenie Gminy,
 • modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej,
 • budowa nowego przedszkola,
 • opracowanie nowych Standardów Oświatowych Gminy Sępólno Krajeńskie dopasowanych do obecnego stanu prawnego i demografii,
 • stworzenie nowoczesnych stołówek w szkołach.
 1. Kultura, sport, turystyka:
 • wspierać i rozwijać sport i kulturę w mieście i na wsi, ze szczególnym uwzględnieniem oferty dla dzieci i młodzieży,
 • stworzyć zaplecze noclegowe dla turystów.
 1. Promować wśród mieszkańców ideę budżetu obywatelskiego.
 2. Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów.

Kandydaci i Kandydatki KKW SLD Lewica Razem do Rady Powiatu Sepoleńskiego

Okręg nr 1 - gmina SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

 1. MAZIARZ Edward
 2. BINKOWSKA Bożena
 3. JUREK Iwona Teresa
 4. GÜHLKE Grzegorz                
 5. BARŁÓG Antoni Jan                
 6. ZGLIŃSKA Józefa Barbara
 7. ŁUCZYŃSKI Sławomir Jan
 8. ZIELKOWSKI Kazimierz Jan

Okręg nr 3 - gminy: KAMIEŃ KRAJEŃSKI, SOŚNO

 1. BALCEROWICZ Jerzy Antoni
 2. MYŚLIWIEC-MŁODZIK Agata Łucja
 3. STASZEWSKI Andrzej Arkadiusz
 4. STREMLAU Agnieszka
 5. KALLA Henryk

 

Sebastian Skaja kandydat KKW SLD Lwica Razem na urząd Burmistrza Kamienia Krajeńskiego

Sebastian Skaja BurmistrzKamień Krajeński Wybory

Nazywam się Sebastian Skaja i ubiegam się o fotel Burmistrza Gminy Kamień Krajeński. Mam 35 lat i jestem nauczycielem w szkołach podstawowych w Wałdowie i Zalesiu. Z Gminą Kamień Krajeński jestem związany przez całe swoje życie. Znam jej mocne i słabe strony, a co najważniejsze: potrzeby i oczekiwania Mieszkańców. Uważam, że nasza Gmina zasługuje na zastrzyk nowej energii i optymalne wykorzystanie jej potencjału.

Możliwości tkwią w społeczeństwie. Aby je w pełni wykorzystać, należy stworzyć ludziom dogodne warunki życia.

➡️ Infrastruktura

Kamień Krajeński zasługuje na obwodnicę miasta. Jest ona niezbędna dla zapewnienia czystszego powietrza i usunięcia problemu hałasu w naszym najbliższym otoczeniu. Jest to także gwarant bezpieczeństwa mieszkańców. Ważny jest dla mnie również rozwój infrastruktury na terenach wiejskich: budowa dróg, chodników czy kanalizacji znacząco poprawi komfort codziennego życia.

➡️ Rozwój turystyki

Ze względu na atrakcyjne położenie Gmina Kamień Krajeński ma ogromny potencjał turystyczny. Ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty agroturystyczne, baza noclegowa oraz punkty gastronomiczne mogą stać się ważnym elementem lokalnej gospodarki. Z jednej strony jest to możliwość popularyzowania miejscowych tradycji, wspieranie aktywności fizycznej, z drugiej zaś - szansa na utworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców. Ścieżki rowerowe będą służyć nam wszystkim.

➡️ Modernizacja ocieplenia

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii przekładają się bezpośrednio na czystsze powietrze i niższe rachunki dla mieszkańców.

➡️ Edukacja

Jako nauczyciel wiem, jak ważne jest wspieranie talentu dzieci i młodzieży już od najmłodszych lat. Propozycją dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy są żłobki oraz kluby malucha. Stanowią one nieocenione wsparcie dla rodziców oraz pierwszą szansę na naukę przez zabawę. Dostrzegam ogromny potencjał świetlic wiejskich oraz domów kultury, w których będą odbywały się popołudniowe zajęcia dla dzieci, młodzieży, a także spotkania integrujące społeczność lokalną i budujące więzi interpersonalne.

➡️ Pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych

Rozwój turystyki skorelować należy z planem pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Wyraźne wskazanie na potencjał rozwojowy naszej okolicy jest pierwszym krokiem do zainteresowania tymi możliwościami inwestorów. Duży nacisk chciałbym położyć na współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach projektów służących społeczności oraz optymalne wykorzystanie dotacji z regionalnych programów operacyjnych także w działaniach jednostek podległych Gminie.

 

Kandydaci i Kandydatki KKW SLD Lewica Razem do Rady Miasta Kamień Krajeński

Okręg nr - 1 - MARCINIAK Natalia - Miasto Kamień Krajeński-część, ulica Henryka Sienkiewicza 

Okręg nr - 2 - DELEKTA Patrycja - Miasto Kamień Krajeński-część, ulice: Dworcowa, Dworzec, Podgórna, Poległych w Radzimiu, Przemysłowa

Okręg nr - 3 - TUŃSKA-SWOBODZIŃSKA Marzena Ewa - Miasto Kamień Krajeński-część, ulice: Brzozowa, Chojnicka, Cisowa, Długa, Gajowa, Janusza Kusocińskiego, Jesionowa, Jeziorna, Klonowa, Leśna, Modrzewiowa, Rybacka, Sielankowa, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Szkolna, Świerkowa, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Wspólna      

Okręg nr - 4 - SKAJA Sebastian - Miasto Kamień Krajeński-część, ulice: Adama Mickiewicza, Główna, Młyńska, Ogrodowa, Ojca Kolbego, Plac Odrodzenia, Plac Szkolny, Ratuszowa      

Okręg nr - 5 - PUSZCZ Kamil - Miasto Kamień Krajeński-część, ulice: 14 Lutego 1942 r. , Chabrowa, Franciszka Rogali, Gimnazjalna, Jana Matejki, Jana Pawła II, Krótka, Makowa, Polna, Przesmyk, Przykop, Rodziny Seydów, Sępoleńska, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Wyszyńskiego, Strzelecka, Topolowa, Wincentego Witosa   

Okręg nr - 7 - WOJCIECHOWSKI Przemysław - Sołectwa: Niwy, Orzełek                 

Okręg nr - 8 - MAJCHERCZAK Jarosław - Sołectwo Płocicz-część: wieś (od nr 2 do nr 64) wraz z blokami (od nr 185 wzwyż)

Okręg nr - 11 - PLATA Marcin Bogumił - Sołectwa: Duża Cerkwica, Radzim           

Okręg nr - 12 - PAŁUBICKA Paulina - Sołectwo Dąbrówka-część, ulice: Cerkwicka, Główna, Kościelna, Na poletka, Parkowa, Przymuszewska, Spokojna, Szkolna    

Okręg nr - 14 - LACKOWSKI Andrzej - Sołectwa: Jerzmionki, Nowa Wieś, Obkas 

Okręg nr - 15 - FELSKA Dorota Jadwiga - Sołectwo Zamarte

Kamień Krajeński WyboryKamień Krajeński WyboryKamień Krajeński WyboryKamień Krajeński WyboryKamień Krajeński WyboryKamień Krajeński WyboryKamień Krajeński WyboryKamień Krajeński Wybory

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w celach administracyjnych na użytek newslettera, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także informacji o bieżących wydarzeniach politycznych. Czytaj dalej...
Polityka prywatności | Polityka cookies © 2019 Sojusz Lewicy Demokratycznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem